Uddannelsen i

Denne 1 årige uddannelse er for dig, som viber med, at:

Uddannelsens drejepunkt er Breathwork

Men du vil lære en masse andet, som støtter op om breathwork kan gå endnu dybere og være traumeforløsende.
 • Aktive, terapeutisk meditation
 • Dearmoring bodywork
 • Psykoterapeutisk kropsterapi
 • Traumeforløsende principper og somatisk arbejde
 • Tantrisk energiarbejde
 • Livsudfoldende og traumeforløsende øvelser
 • Intuitiv guidening & zen therapy

Som alt sammen krydres med lethed, dedikation, nærvær, conscious relating, autentisk kommunikation, ceremonial cacao og bevægelse til hver en tid + det kærligste, ærligste fællesskab af kvinder og mig, som du vil have i dit liv til evig tid.

Så du kan støtte dig selv i at blive fri, indtage livet, øge dit nærvær, møde dig selv uden bedømmelse og mærke dit sande jeg og purpose. For når du kan det med dig selv – kan du give dette videre til verden og dine klienter i enhver setting.

Udtalelser

Wow det var en dyb oplevelse. Jeg anede ikke at min krop stadig gemte på en traumatisk oplevelse fra jeg var 7 år, hvor jeg blev indlagt med falsk strubehoste og ikke kunne trække vejret. Jeg oplevede i sessionen hvordan min hals og luftrør snørrede sig sammen. Med Breathwork og Camilles nærvær kunne jeg trygt blive i følelsen og den fysiske fornemmelse og det hele gav slip. Det var blot en af de mange kropslige og følelsesmæssige fornemmelser og foreløsninger jeg oplevede i denne intense behandling. Det kan så meget anbefales. Jeg følte mig helt tryg i Camilles nærvær.
Nanas oplevelse af 1:1 session
Nana
Jeg fik en hjertelig og varm velkomst af Camille, derefter en grundig information om hvad og hvordan Breathwork er. Under selve sessionen sad Camille ved min side og guidende mit åndedræt, når det “gik i stå”, hun tørrede min tårer, gav mig den modstand jeg havde brug for, da det var nødvendigt, hun holdt min hånd, var nærværende på en kærlig og støttende måde. Helt vidunderlig fantastisk behandlingsmetode til trauma release. Det føltes så trygt og dejligt, at have Camille ved min side under denne helt vidunderlige rejse/transformation.

Efter sessionen føltes min krop let, glad, opløftet, mega træt og på samme tid fuld af energi – som havde hele min krop været gennem en vild orgasme. Vi blev enige om, at det var orgasme på celleplan. En så fed vild oplevelse, ingen tvivl om, at der blev rykket ved gamle traumer.
Tak Camille <3
Lizettes oplevelse af 1:1 session
Lizette

Hvad du vil komme igennem på denne 1 årige uddannelse i Traumeorienteret Breathwork:

AT1A0544-Edit.jpg

Breathwork

Breathwork (åndedrætsterapi) er den mest essentielle del af uddannelsen. Så du lærer at holde et dybt, transformerende space ved hjælp af Breathwork til 1:1 og gruppeceremonier.

Det unikke ved denne type breathwork er, at det har fokus på traumeforløsning. Det har dybe rødder i Polyvagal Theory, neurovidenskab, anatomi & fysiologi - og hjælpes på vej af tantrisk energiarbejde, mediation, bioenergetik og zen therapy.

Du vil lære at tracke energi, holde sessioner, sætte rammerne og hvordan du kan bruge vejrtrækningen intuitivt i alle slags guideninger.

Denne type breathwork består af 6 elementer: bevægelse, udtryk (følelsesmæssigt), berøring, meditation, lyd, your breath.

AT1A9852.jpg

Dearmoring Bodywork

Du vil lære teknikker inden for massage, akupressur, bevægelse, bindevævsstimulering, som alt sammen støtter op om emotionel og fysisk forløsning. Disse teknikker kan du bruge ved 1:1 og gruppespaces, så dine Breathwork sessioner kan gå dybere.

For en spændt krop, gør det svært at lade vejrtrækningen flyde. Men en afspændt krop, giver et afslappet sind, som slipper dets panser for at kunne gå dybere og have tillid til verden.

Traumer, chok og uforløste følelser vil over tid (eller ved alvorlige påvirkninger), manifestere sig om spændinger i muskler og væv, så derfor er det en vigtig del af dit arbejde at kunne hjælpe klienter. Det former kroppen og måden, du bærer dig selv på igennem livet. For krop og sind/følelser hænger unægteligt sammen, så ved at påvirke kroppen, kan du påvirke dine følelser og sind.

Du giver plads til, at din livsenergi har mere plads i din krop til at udfolde sig. Derfor hedder det dearmoring bodywork - fordi du vil lære at afvæbne kroppen for dens panser, som er opstået som et forsvar mod verden (grundet stress, chok, ubehag og manglende mulighed for at udtrykke sig).

Du vil også blive introduceret til basis anatomi, så du har en fundamental forståelse for de teknikker, du lærer. Og hele kroppen fra top til tå vil blive gennemgået, så no matter what dit fokus er i en session, så har du altid teknikker at ty til i dit arbejde med klienter.

AT1A9209-Edit.jpg

Aktive terapeutiske meditationer

Disse meditationer har dybe rødder i zen, tantra, psykoterapien og østens filosofi. Udviklet i østen, men skabt til vesten, da stillesiddende meditation sjældent fungerer, når dit sind løber hurtigere end kroppen. Derfor er meditation overvældende for mange og derfor ikke en del af deres daglige praksis. Der er brug for et aktivt element, som disse mediationer indeholder.

De 10 aktive, terapeutiske meditationer, du vil lære, har alle hver især et specielt terapeutisk fokus + spirituel hensigt. Du kan derfor tilrettelægge dem alt efter, hvad din hensigt er for en klient, gruppe eller retreat, du har lyst til at holde.

Du vil under uddannelsen lave disse meditationer hver gang, vi mødes. Vi vil lave dem sammen, og ved 2. Intiation vil du begynde at præsentere dem i et trygt rum sammen med os. Det forventes også af dig, at du laver dem hjemme, da du vil opleve, at kontinuerligheden giver noget, som du ikke kan læse dig til. Både for dig personligt, men også som værende spaceholder.

Du vil undervejs og efter uddannelsen kunne mix and matche disse meditationer i dine 1:1 sessioner, til dine klienters hjemmearbejde & integration, til workshops, online og retreats.

AT1A9953-1.jpg

Livsudfoldende- &
traumeforløsende øvelser

Disse øvelser er for at du kan holde smukke gruppeceremonier. Så du kan skabe connection mellem dine deltagere, som går dybt. Nogle af øvelserne kan også bruges 1:1, hvis du føler for at inkludere det her.

“Du såres i relationer, så du vil også skulle heale i relationer” Så du vil opleve, at når din klient er klar til det, så kan du have en meget vigtig rolle i at bringe dem tilbage til trygge relationer i livet.

Øvelserne har rødder i tantrisk energiarbejde, det traumeinformerede og i at kunne sætte grænser for dig selv og andre, fordi hele kroppen og energisystemet inkluderes. Og øvelserne spiller derfor en rigtig stor rolle mellem dig og de kvinder, som er med på uddannelsen, så du kan finde trygheden i nærvær og kropslig kontakt med andre. Hvor du lærer at connecte dybt til dit indre og din krop - og kan møde verden her fra <3

AT1A9096-Edit.jpg

Traumeforløsningsprincipper & Somatic experience

Traumeforløsning handler ikke om full blown forløsning. Det handler om at skabe tryghed for din klient, så de tør at åbne op til dig og til verden. Det handler om at gå roligt til værks, så deres nervesystem kan følge med og integrere samtidig. Det handler også om at “befriend their bodies”, så de kan begynde at finde tryghed i, at dét, de mærker, er ok at sanse. Samtidig med, at de lærer at mærke deres krop for good.

For din krop reagerer hurtigere end dit sind kan nå at omfange. Så for at kunne mærke, hvad der er sandt, så er du nødt til at kunne mærke din krop. Og for at kunne sætte grænser, som er i resonement med dit indre - og ikke din forestilling om, hvad der er rigtigt eller forkert i en situation. Samt få flere nuancer med.

Du vil lære at guide efter traumeforløsningsprincipper, som skaber dybere spaces, fordi det tager højde for, hvordan traumeforløsning sker rent biologisk. Så hele nervesystemet er med, der skabes kapacitet til at udvide din klient kropslige og følelsesmæssige beholder - også kaldt “window of tolerance”.

Disse principper består af: titrering, pendulering, ressource, somatic experience mm.

Somatic experience er grundlagt af Peter A. Levine, og er en smuk måde at arbejde traumeterapeutisk med klienter. Netop fordi det tager udgangspunkt i, at et traume er opstået som en kropslig reaktion på en situation - så derfor må healingen også findes ved hjælp af inkludering af kroppen.

Du vil blive præsenteret for dette gennem hele uddannelsen, så du selv kan guide dig selv. Du vil kunne guide dine klienter dybere, når du forstår dette med alle dine celler. Og du kan derved arbejde traumeterapeutisk med klienter, for at gøre dem klar, groundet og trygge til sessioner - også hvis du skulle have klienter, hvor de ikke er klar til at gå dybt i en session (hvis de har brug for mere grounding, awareness eller har PTSD).

AT1A0442-Edit.jpg

Intuitiv guidening
& zen therapy

Du vil ikke lære at have terapeutiske samtaler, men du vil lære at inkludere hvordan du kommer fra et sted med rødder i en terapeutisk rolle, så din klient kan føle sig set, anerkendt, og du finder ud af, hvad der er dit og hvad der er klientens ansvar.

Du vil lære at guide, så du til enhver tid kan guide intuitivt - uanset om det er 1:1 eller som gruppe. Uanset hvilket tema (grounding, kontakt til følelse, afsluttende guidening mm.), fordi du vil lære 4 trin, som du altid kan tage i brug og gøre til dit eget.

Dybe, bevægende og transformerende guideninger kommer fra, at du tør læne dig ind og blive guidet af nuet og lade det udfolde sig gennem dig. Det er dét, som rører klienter - ikke dig, som læser op. Så at have noget at læne dig op ad, giver dig ro til dette. Og det er netop dét, du vil have med dig i løbet af og efter endt uddannelse.

AT1A0163.jpg

Udviklingstraumer -
Rechian Character structures

Traumer former din krop, og dine klienter vil have hver deres historie med sig - uanset hvor de kommer fra. Forestil dig, at du kan, ved hjælp af kropslæsninger, forstå, hvilke traumer, de kan have med sig fra deres vigtigste udviklingsår. Disse traumer kan give dem udfordringer senere i livet, så forestil dig, at du vil have viden og forståelse for, hvad årsagen kan være, hvordan du bedst arbejder med en given klient, alt efter hvad de har oplevet.

Det vil kunne støtte dem bedst muligt ved dette, fordi du vil have et dybere fokus på de Du vil efter uddannelsen kunne gå ud og tilbyde følgende:såkaldte Rechian Characterstructures gennem uddannelsen. Så du ved, hvordan du bedst skal kommunikere, give dem af øvelser, hvilket fokus, der er godt at have og hvorfor de reagerer, som de gør.

Sideeffect is at have denne viden er, at du vil blive så meget klogere på dig selv og din baggrund - samt du vil udvikle større empati for dig selv og de mennesker, du møder.

AT1A0524-Edit.jpg

Du vil efter uddannelsen kunne gå ud og tilbyde følgende

》Holde 1:1 breathwork sessioner eller gruppeceremonier med fokus på traumeforløsning

》Holde aktive, terapeutiske medtiationsklasser – eller inkludere disse i dit arbejde med klienter (online eller in person)

》Lave workshops, ceremonier, retreats med udgangspunkt i bestemte følelsesmæssige temaer, chakraarbejde – med breathwork, meditation, traumeforløsende øvelser

Udtalelser

Siden jeg kom hjem fra Samsø, har jeg haft en overflodsfølelse af kærlighed indeni <3 Jeg føler, at jeg har udviklet/rykket mig mere på de 4 dage, end jeg har gjort de sidste 10 år. Jeg er blevet meget bevidst om min egen og andres energi. Jeg føler, at jeg stråler og har fået lidt lys tilbage i mine øjne. Jeg føler lidt, at jeg går rundt med en lille hemmelighed, som andre ikke kender til.Når jeg føler, at jeg kommer lidt ud af balance eller bevæger mig op i hovedet, så tænker jeg på kærlighedsbadet og alle de fantastisk kærlige oplevelser, som jeg har haft på Samsø – det grounder mig og får mig ned i mit hjerte igen<3 Mange af de ting, som jeg skammede mig over inden Samsø, har jeg prøvet at finde en ro i og se den selvkærlige handling, der ligger i det fremfor følelsen af nederlag. Derudover forsøger jeg virkelig at værne om min egen energi og mit eget space.
Dianas oplevelse af 4-dages retreat
Diana
Jeg tog den vildeste og mest rigtige beslutning, da jeg træf valget om at tage med på retreatet til Samsø. Jeg havde aldrig prøvet breathwork tidligere, og jeg var derfor spændt på, om det overhovedet kunne hjælpe mig. Jeg blev i den grad overbevist! Det har været de skønneste, dejligste, hårdeste og mest lærerige fire dage, jeg nogensinde har oplevet. Jeg kom med optisme og jeg gik med et lettet hjerte fyldt op med kærlighed fra alle de andre smukke sjæle – og jeg troede på denne kærlighed. Jeg kan nu trække vejret helt frit, hvor jeg før har haft blokeringer, så jeg ikke kunne trække vejret helt igennem. Jeg er et meget gladere menneske med troen på, at jeg er elsket og at det er ok at modtage, uden at skulle give igen. Camille er simpelthen så dygtig en underviser. Hun udstråler ro, faglighed, medkærlighed, forståelse, og jeg kunne blive ved. Det program Camille havde planlagt, var godt tilrettelagt og velovervejet. Jeg kan meget varmt anbefale Camille. Dagene var enormt intense, og der skete allerede en forløsning for mig den første dag. Maden var super lækker og sund samt varieret. Stedet var fantastisk med utrolig smukke lokaler, værelser og rigtig gode badefaciliteter m.m. Jeg vil helt klart ansøge om en plads til det kommene retreat i april, så jeg kan komme endnu længere på min skønne rejse i de aller tryggeste hænder. Af hjertet TAK.
Christinas oplevelse af 4-dages retreat
Christina

Om Camille Namaste

Jeg har haft følelsen af at have levet et meget langt liv på grund af alt det, jeg har oplevet, de tanker jeg har gjort mig, de følelser jeg har haft inde på livet og de mennesker, jeg har mødt.

Meget af det har gjort så ondt, at jeg ikke troede, at jeg nogensinde kunne blive hel igen. Jeg kæmpede mod livet som følge af omsorgssvigt fra min far, seksuelle overgreb som barn og jeg lærte fra en tidlig alder, at det var mest sikkert at lukke ned for mange sider af mig selv.

Da jeg blev teenager led jeg af flere depressioner og prøvede for det meste at bedøve mig selv med cutting, alkohol og et årelangt misbrug af hash.

I 2009 er jeg ved at miste livet i en trafikulykke. Heldigvis går hele mit system i shutdown og jeg er bevidstløs i tre minutter.

Det liv jeg vågner op til et fysisk set det samme, men blev min opvågning i livet.

Dette har ledt mig på en rejse, som føles at gå fra det værste lort til at transformere al smerten til det pureste guld.

Breathwork blev ikke blot min redning… Det var min fødsel til et liv, som jeg kun troede var muligt for andre.

Jeg har sluppet så meget af fortidens smerte såsom seksuelt overgreb, stress, væbnet røveri, traumatisk fødsel af min søn og den trafikulykke, hvor jeg var tæt på at miste mit liv.

Jeg fandt nøglen til mit eget fængsel – det fængsel jeg havde sat mig selv i.

Jeg har til gengæld fundet ud af, at al den given slip har gjort, at jeg nu ved, hvordan det er at være i live! Det har gjort plads til at bruge min stemme, mærke min krop, danse, tage min plads, åbne mit hjerte og invitere så meget kærlighed ind fra min tribe og mødet med min elskede blev muligt. Jeg kan mærke min passion og mission i livet – nemlig at holde spacet for andres healing til komplet frihed i livet.

AT1A8762.jpg

Assisterende Undervisere

Marlene

Marlene tog uddannelsen i 19/20, og hun formår at have taget uddannelsen til sit eget: med en smuk kombi af gong, cacao, mantrasang, yoga og shamanisme. “Uddannelsen fik mig til at rykke på rigtig mange ting indvendigt. Jeg åbnede hele tiden op for dybere lag. Og jeg blev hele tiden bevidst om mønstre og blokeringer, der havde ligget i det underbevidste. Og herfra kunne jeg vokse indvendig. Og da jeg først var vokset indvendigt, kom alle forandringerne i det ydre” Hun har en unik evne til at skabe et univers i universet. En formløs tidslomme, når du bliver guidet af hende. Marlene vil assistere gennem hele uddannelsen på alle retreat initiations, live dage og vil være tilgængelig mentor for dig gennem hele året. Marlene er med, fordi hun har en speciel energi, som jeg gerne vil dele med dig. Hun er inspirerende med hendes selvrefleksion, hendes historie og alle hendes evner – på et fundament af at være groundet, dyb og hendes gode humor. www.lifeseeds.dk

Idaphilipa

Ida tog også uddannelsen sammen med Marlene i 19/20, og Ida vil kombinere hendes spaceholding med en lækker kombi af numerologi og Human Design. Så vi kan skabe den bedste oplevelse på uddannelse for dig i forlængelse af dit numeroskop og unikke blueprint, du er kommet i verden med. “Uddannelsen har for mig været livsændrende på så mange planer.  Jeg mærker nu en større forbindelse til min krop, mig selv og andre mennesker. Jeg har mærket dybder, jeg aldrig har turdet tro fandtes. Samtidig oplever jeg, at de redskaber, jeg har lært, er blevet en del af mig og noget, jeg helt automatisk har integreret i min hverdag, i mine relationer og min måde at navigere i verden på” Du vil møde Ida på alle retreatinitiations, live dage i KBH og mellem vores fysiske mødegange, da hun er tilgængelig som mentor til sparring. Ida er en del af teamet, da hun er så dygtig til at holde spacet i sessioner på hendes groundede og rolige måde. Hendes energi, som er så lige til, tryg og kommunikerer direkte i kærlighed.

Kvinder, der vil gæste & inspirere dybt

Augusta Mariia

Cyklus wisdom keeper, kvindeliv & spaceholder for kropsterapeutisk balance.

 

Augusta er én af de mest vise kvinder, jeg kender. Hun har en ufattelig stor viden, og har i mange år været mit videnskabelige sidekick, da hun også har assisteret til mine ceremonier og retreats.

 

Derfor har Augusta en stor forståelse og embodiment af traumeforløsning, spaceholding og står dybt og fast i sig selv. Derfor er hun en stor inspiration, du vil kunne læne dig ind i.Hun vil komme på én af vores livedage i København og lære dig, hvordan du kan være mere in tune med din cyklus, så du kan høste denne visdom i dit arbejde og aldrig brænde ud med klienter og bruge denne fordel i dit arbejde.

 

Du vil samtidig lære, hvordan du kan bruge bevægelse mere intuitivt til at støtte dine klienter i deres grounding, forløsning og integration af dét, du også lærer på uddannelsen.

Og det lærer du allerbedst ved at mærke, hvad det gør for dig – så du kan transformere det til dit eget.Er du mere nysgerrig på Augusta, så kan du kigge forbi hendes univers her:

www.augustamariia.dk

Katrine Birk

Katrine har mange titler og egenskaber på listen, som bl.a. Er forfatter, provokatør, psykoterapeut og har sin egen uddannelse til Holistisk Energiterapeut.

 

Hun er så jordbunden, med så megen power i sig selv, super empatisk og intuitiv kvinde på samme tid. Wise beyond, som du ikke kan læse dig til i alverdens bøger.Katrine vil berige dig med hendes powerfulde og stærke energi på én af vores livedage i København.

 

Her vil hun invitere dig på en rejse i en blanding af psykoterapi og holistisk energiarbejde – så du vil opleve en healing af dit indre sårede barn – så du virkelig kan træde ind i dit voksne og bevidste selv.

 

Du vil mærke, hvad healingen er for dig selv. Men det vil blive kombineret med øvelser, som du kan tage med dig videre i dit arbejde med dine egne klienter. Som en fantastisk kombination af dét, du lærer på uddannelsen. Så du kan arbejde mere dedikeret med din klients indre barn og healing.Du kan finde mere om Katrine, hendes kurser og bøger:

www.katrinebirk.dk

Praktisk - datoer & temaer

Denne 1 årige uddannelse er en rejse, som består af 2 initations med rødder i chakrasystemet og en cyklisk tilgang til livet:
Initiation: Fokuserer på rod & harachakra.
Initiation: Fokuserer på solar plexus, hjerte & halschakra
Initiation: Fokuserer på 3. Øje & kronen.

Datoer, du vil være på retreat, livedage og online gatherings:

Retreat initiation 1
17-21. marts 2024 (Seeds of Life, Dronningmølle)

Online gathering
11. april 2024

Livedage (Lyngby)
15-17. maj 2024
12-14. juni 2024
21-23. august 2024

Online gathering
19. september 2024

Retreat initiation 2
6-11. oktober 2024 (Seeds of Life, Dronningmølle)

Livedage (Lynbgy)
21-22. november 2024

Online gathering
16. december 2024

Online gathering
23. januar 2025

Livedage (Lynbgy)
5-7. februar 2025

Eksamen
14. marts 2025

Retreat Initiation

Det er overnattende retreat på Danmarks lækreste retreatsted i Dronningmølle: Seeds of Life <3

Disse dage bliver kaldt initiations, fordi det er en rite of passage, du går igennem. Du træder ind i et transformerende space, hvor intet andet end: dig og din transformation, har betydning.

Her får du mulighed for at sætte din ydre verden på standby, så du virkelig har tid til at fordybe dig i dig. Dine følelser. Spaceholdning. Breathwork. Aktiv meditation – dit indre landskab.

Livet er ikke det samme, når du træder ud derfra. For du vil mærke, hvordan nærværet med dig selv, med livet og de kvinder, du følges med, vil styrkes.

Dagene forløber altid på samme måde:
Du vil møde ind om morgenen, så du er klar til at sætte dig i ceremoni kl. 10 med os.
Hvad der sker i disse dage, vil blive mellem os. Men du vil bruge tiden på at lære alt dét, som uddannelsen indeholder, ved selv at gennemgå det.

Sidste dag ender med frokost kl. 13-14 stykker, hvor vi herefter siger på gensyn, indtil vi ses næste gang.

Dagene i Lyngby

Her vil du have fokus på uddannelsens materiale, aktive meditationer og breathwork sessioner. Under disse dage vil der også været gæsteundervisning fra powerfulde kvinder, som er eksperter – deeply in there bones, inden for dét, de hver især kommer og underviser i.
Sløret vil løftes for, hvem de er, senere. Men de kommer bl.a. Og underviser i indre barn healing, psykoterapi og grænsesætning, cyklus, krop og bevægelse som støtte til emotionel forløsning.

Dagene er bygget op således, at første halvdel af dagen er udelukkende for your personal developmental pleasure. Efter frokost vil der blive koblet mere hoved på. For til sidst at afslutte med en integrerende meditation.

Dagene imellem retreatinitiations er uden overnatning, men med en overflod af snacks og ceremonial cacao som støtte til din proces.

Eksamen & Certificering

Der er både en skriftlig og en mundtlig eksamen som afslutning, som skal bestås, hvis du vil færdiggøre uddannelsen.

Den skriftlige eksamen består af spørgsmål, som du modtager online og har 72 timer til at besvare fra modtagelse til aflevering. Spørgsmålene afdækker alle de vigtigste emner, du har været igennem på uddannelsen. Eksamen er faktisk lavet som en hjælp til dig, da den udelukkende fokuserer på spørgsmål, som du har glæde af at vide ifht at dele traumeorienteret breathwork, aktiv meditationer mm til dine klienter.

Den skriftlige eksamen varer over flere dage, så hvis der er brug for at læse op på noget, så har du muligheden for dette. Netop for at det også kan have tid til at blive integreret. For at bestå eksamen, kræves det, at der svares korrekt på 80% af spørgsmålene.

Den mundtlige eksamen foregår i København.
Her vil du trække en case på en klient, som du skal dele dine perspektiver på + der vil blive stillet spørgsmål, som vil inkludere de emner, du har mødt under uddannelsen.
Selve eksamen varer 20-30 minutter og tilstede er Camille + assistent. Det er en individuel vurdering om eksamen er bestået eller ej.

Ved bestået skriftlig- og mundtlig eksamen uddeles eksamensbevis.

Video Udtalelser

"Er jeg egentlig god nok?"

“Er jeg nu god nok til at komme med på denne uddannelse?”, det var én af Marlenes betænkeligheder, da hun tilmeldte sig.

Men efter året på uddannelsen, kom hun til: “Men du skal ikke kunne noget i forvejen. Du skal bare have lysten og nysgerrigheden og modet og viljen til at dykke dybt i din proces og indgå i et stærkt og bekræftende fællesskab med de andre deltagere.

 

Tænk, hvis Marlene havde lyttet til dén stemme.

“Det ændrede mit liv. Eller faktisk, så gjorde det mig i stand til selv at ændre mit liv. 

Det har virkelig været den vildeste rejse. Dybt ind i mig selv og langt ud af min komfortzone.”

 

Marlene afholder selv 1:1 sessioner og ceremonier i Ringsted & København:

www.lifeseeds.dk

"Det er en game changer!"

Sol tilmeldte sig sidste hold med det samme, uddannelsen blev offentliggjort:

“Jeg var slet ikke i tvivl om, at du havde jo lavet den uddannelse til mig!”

 

Hun mærkede dog tvivlen kom snigende, for hun begyndte at tvivle på, om hun nu var god nok til at komme med.

Og så begyndte sindet at larme: “for hvad med pengene, nu jeg er ene forsørger for 2 drenge?”

 

Sol endte med at tage hele uddannelsen. Og som hun selv siger:

“Det var alle pengene værd. Og mere til”

 

Sol afholder i dag 1:1 sessioner, retreats og ceremonier jævnligt i Nordsjælland:

www.thelovestorm.biz

Sådan kommer du med på uddannelsen

 • Du skal minimum være fyldt 25 år (men du kan søge om kompensation af dette)
 • Du skal have arbejdet med dig selv rent personligt forinden (en form for terapi, coaching eller anden holistisk/alternativ behandlingsform)
 • Du skal være dedikeret til at ville holde 1:1 sessioner, have din egen praksis med de redskaber, du får og holde gruppeceremonier
 • At du ikke har en voldsom psykisk diagnose eller helbredsproblematikker, som er i kontraindikation med Breathwork og traumeforløsning (kontakt Camille for at høre ad, hvis du er i tvivl)
 • At du er gravid eller planlægger graviditet i uddannelsens periodeDisse krav er for at sikre, at alle under uddannelsen er nogenlunde det samme sted og har den samme intention for at gå igennem denne 1 årige rejse.Hvis du mærker et kald, måske et uforklarligt kald om, at du skal med, så kan du ansøge om optagelse på uddannelsen ved at udfylde den online ansøgning:

  Ønsker du en afklaringssamtale?
  Skriv en mail til love@camillenamaste.com for at booke en afklaringssamtale. Ansøgningen er for at sikre, at denne uddannelse er det rette match for dig.

AT1A0030.jpg

Din investering for uddannelsen

Fulde pris for uddannelsen er 62.300,- indtil opstart 17. marts 2024

Early bird
Du får early bird ved tilmeldelse indtil 16. oktober 2023 og sparer 4.300,-

Derfor betaler du 58.000,- for hele uddannelsen.

 

Når du vil blive optaget, vil du skulle betale de første 5000,- som garanterer dig din plads, når betalingen er modtaget.

Du kan derefter vælge, om du vil betale fulde beløb eller indgå en ratebetalingsaftale med start 1. marts 2024 og 12 måneders afdrag.

Dette får du med i uddannelsens pris

 • 2 x5 retreatdage med fuld forplejning (vegansk, glutenfri) og overnatning fra søndag frokost til torsdag frokost (kostpris: 16.800,-)

 • 13 dage af 5 omgange med snacks, cacao og værdifuld undervisning på live dagene i Lyngby.

 • 4 online gatherings og gæsteundervisning fra dygtige kvinder
 • Unlimited support i 1 år i lukket gruppe (fra din personlige udvikling til alt det faglige).
 • Al materiale til evig eje.